Doctor Zipper

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Virus là trên lỏng lẻo. Bạn đang một viên aspirin bạn nên đi acorralándolos dần lấy đi không gian cho đến khi có không phải là một. Nhưng hãy cẩn thận không để chạm vào, không phải chỉ một liên lạc, hoặc bạn không thể hoàn thành sứ mệnh của mình.