Doctor Acorn 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bác sĩ Acorn muốn gương mặt mình, điều này sẽ phải đi vào rừng, vượt qua nguy hiểm, tránh những con chim và cộng tác với những con ong.