Doc's Seek and Find

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Một ngày mới bắt đầu tại văn phòng của Tiến sĩ McStuffins. Bệnh nhân sẽ sớm đến, nhưng có một vấn đề: Một số tài liệu y tế đã bị mất. Bạn phải quan sát cẩn thận truy vấn và định vị tất cả các thiết bị cần thiết. Và nhanh chóng, chúng sẽ sớm bắt đầu gõ cửa những món đồ chơi bệnh cần được giúp đỡ.