Doc McStuffins Doc's World

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Một ngày mới bắt đầu và bác sĩ McStuffin phải chuẩn bị tư vấn để tiếp nhận bệnh nhân. Bạn có cơ hội trang trí phòng chờ, làm cho nó nhiều màu sắc và ấm cúng hơn. Cải thiện ngoại hình của y tá, người sẽ tiếp nhận bệnh nhân. Bạn thậm chí có tùy chọn để thay đổi cùng một bác sĩ từ đầu đến chân. Quần áo, kiểu tóc của bạn và bất cứ điều gì nó cần.