Doc & Hallie's Checkup Challenge

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chào mừng bạn đến tham khảo ý kiến của Tiến sĩ McStuffins, chuyên chữa bệnh thú nhồi bông. Nhiệm vụ của bạn sẽ là quản lý các truy vấn. Bạn sẽ phải mở cửa cho bệnh nhân, đi cùng họ cho đến khi bác sĩ tư vấn và đóng góp vào việc chữa trị của họ. Vì vậy, cái khác Và đảm bảo rằng nhịp điệu là năng động để hàng đợi không hình thành và thời gian chờ đợi được kéo dài.