Do You Wanna Build a Snowman?

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Muốn xây dựng một snowman?, Hỏi một người bạn để người kia. Tất nhiên có!. Nhưng bạn phải lựa chọn quần áo mùa đông phù hợp trước đó. Sau đó, vì được bao bọc bởi tuyết, họ đặt tay trên với việc con búp bê ngoạn mục nhất và vui vẻ có thể tuyết.