DJ Aby

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

DJ này đã bắt đầu để làm cho đêm vui lên bằng cách làm cho hấp dẫn với vinyl. Nếu bạn muốn nhịp điệu không bao giờ dừng lại, bạn sẽ phải tiếp tục nhấp vào các vòng rơi từ trần đĩa trước khi chúng kết nối với các vòng khác ở trong đế. Chỉ sau đó, bữa tiệc sẽ tiếp tục cho đến khi mặt trời mọc.