DIY Trendy Sneakers

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Cô gái này muốn trở nên thời trang, mà cô ấy cần phải có những đôi giày thể thao hiện đại, mong muốn và được ngưỡng mộ nhất đang tồn tại trên thị trường. Có hai cách để giữ chúng, mua chúng hoặc tạo chúng. Thứ hai này sẽ là hệ thống được lựa chọn bởi nhân vật chính của chúng tôi. tùy chọn kích thích hơn nhiều sẽ hoàn thành với một lựa chọn trang phục phù hợp.