DIY Raincoat

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trời đang mưa và ba cô gái này đang bị ướt. Áo mưa của họ, ngoài những cái cũ, không hoàn thành chức năng của họ. Đã đến lúc để làm áo mưa mới. Cắt bỏ những cái cũ, thay đổi màu sắc, bao gồm các bản in mới và đi ra ngoài vào một ngày mưa để trông rất hấp dẫn.