Divas on Pinterest : Barbie vs Ariel vs Cindy

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hôm nay sẽ thu hút sự chú ý trên Pinterest. Ba diva của các đặc biệt nhất, Barbie, Ariel và Cindy, sẽ cạnh tranh để xem đó là ba trong số đó là kết hợp quần áo và phụ kiện tốt hơn để xuất hiện đẹp hơn trong bức ảnh. "Thích" sẽ chịu trách nhiệm đưa ra phán quyết. Có thể giành chiến thắng tốt nhất!