Disney Travel Diaries : Greece

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Các cô gái Disney đang may mắn. Nó đã là một chuyến đi cho Hy Lạp, vì vậy, mà không cần suy nghĩ hai lần, tất cả họ bắt đầu cuộc hành trình của họ để tìm thấy khía cạnh đó, quần áo, phụ kiện và make-up có lợi nhất trong hành trình của họ như khách du lịch.