Disney Selfie Challenge

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tham gia vào thử thách thú vị này: Ai sẽ là ảnh tự chụp, các nhân vật Disney tốt nhất hoặc nhân vật phản diện?. Nó phụ thuộc vào bạn.