Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn

Sự miêu tả

Ariel và Meridian, hai tóc đỏ Disney tộc, muốn thử những gì nó cảm thấy họ, họ và tóc thái quá của họ, cái nhìn boho. Đó là, bohemian. Chọn một cách khôn ngoan và cho phép hai công chúa này sống cô gái như miễn phí cho một ngày.