Disney Redheads Boho Hairstyles

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Ariel và Meridian, hai tóc đỏ Disney tộc, muốn thử những gì nó cảm thấy họ, họ và tóc thái quá của họ, cái nhìn boho. Đó là, bohemian. Chọn một cách khôn ngoan và cho phép hai công chúa này sống cô gái như miễn phí cho một ngày.