Disney Rainbow Dressup

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Một con kỳ lân mời tất cả các Công chúa Disney này đến thăm thế giới của cầu vồng. Họ, những người rất tốt bụng, như một lời cảm ơn, bạn sẽ không chỉ chấp nhận lời mời, họ còn quyết định mặc mỗi người một màu khác nhau, để tái tạo tất cả các màu của cầu vồng. Đóng góp cho sự nghiệp bằng cách giúp họ lựa chọn.