Disney Princesses Rainbow Dresses

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Các nàng công chúa Disney đã quyết định rằng trang phục của họ tràn đầy niềm vui và màu sắc. Đó là lý do tại sao họ sử dụng cầu vồng làm motif. Nó không chỉ là một vấn đề kết hợp hàng may mặc, cũng cho họ màu sắc, họ sẽ là chính hoặc một hỗn hợp lysergic của một số.