Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Disney công chúa muốn mái tóc của bạn xuống một chút vào cuối tuần này. Làm thế nào?, Tổ chức Đảng Pizza trong đó lựa chọn các thành phần và nấu vài pizza để ăn tươi nuốt sống giữa tất cả. Khi bạn là một công chúa Disney calo không phải là một vấn đề.