Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn

Sự miêu tả

Disney công chúa muốn mái tóc của bạn xuống một chút vào cuối tuần này. Làm thế nào?, Tổ chức Đảng Pizza trong đó lựa chọn các thành phần và nấu vài pizza để ăn tươi nuốt sống giữa tất cả. Khi bạn là một công chúa Disney calo không phải là một vấn đề.