Disney Princesses Instagram Stories

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Một trong những ứng dụng phổ biến nhất của Instagram là những câu chuyện, trong đó người dùng, trong trường hợp này là Công chúa Disney, có thể cập nhật bằng video hoặc hình ảnh về trang phục sang trọng mới của họ, trang điểm mà họ sẽ đưa vào đêm đó hoặc trang trí xa hoa mà họ hoàn thành để áp dụng cho nhà của bạn. Cái nào sẽ nhận được nhiều lượt "thích" hơn?