Disney Princesses Comicon Cosplay

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Ba nàng công chúa Disney này sẽ đến thăm Comicon và muốn tham gia vào cuộc thi cosplay cải trang thành một nhân vật hư cấu nổi tiếng. Bạn phải chọn trang điểm và trang phục phù hợp.