Disney Princesses : Boho vs Edgy

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Elsa và Rapunzel muốn thử hai phong cách khác nhau nhưng tương tự trong điều kiện thay thế của họ. Các boho với liên lạc hippy của mình và sắc sảo với tinh thần rock and roll của mình. Bạn thích cái nào nhất trong số hai người trong số hai nàng công chúa Disney? Làm bài kiểm tra và quyết định.