Disney Princess Magical Elf

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Các công chúa Disney rất mê mẩn một bộ phim mà họ đã xem trong thế giới Elf, đến nỗi họ quyết định cải trang thành Elf. Tất nhiên, là Công chúa Disney mà họ đang có, nó sẽ không có giá trị bất kỳ trang phục hoặc bổ sung cho rất nhiều tưởng tượng đòi hỏi. Bạn sẽ phải chọn những thứ đẹp nhất và kết hợp nó một cách hoàn hảo với màu sắc, ánh sáng và đôi tai nhọn.