Disney Princess Coachella

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Liên hoan Coachella nổi tiếng và rất bận rộn được truy cập nay bốn Disney Princesses. Chọn quần áo và phụ kiện lý tưởng để cảm thấy như ở nhà được bao quanh bởi hippies.