Disney Planning Diaries

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Các cô gái Disney đã sẵn sàng cho năm mới, nhưng không giải quyết cho những người họ đã mua, họ muốn trang trí chúng theo ý thích bằng cách chọn màu sắc, hoa văn và các trận đánh khác. Để hoàn thành nó, sau đó họ sẽ chọn một bộ trang phục đẹp và một kiểu tóc mà họ sẽ viết ra trong chương trình nghị sự mới được phát hành để họ không quên.