Disney Outfit Coloring

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Các cô gái Disney dành cả ngày để thử các loại váy. Nhưng những điều này bắt đầu nhìn quá nhiều với nhau. Đã đến lúc để bạn mặc màu sắc của bạn trong khi trung thành với mối quan tâm thẩm mỹ của bạn. Kết hợp màu sắc một cách tự do và sau đó kiểm tra kết quả trên hình của ba Công chúa Disney.