Disney Jewels

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Các đồ trang sức thể hiện tại một bữa tiệc hoặc có thể được xuất hiện bằng cách kết hợp nhiều hình dạng và màu sắc và tham gia chúng bằng cách nhóm, ít nhất là ba. Bạn sẽ thấy như thời gian chạy biến mất và điểm số của bạn tăng lên không thể ngăn cản.