Disney Girls Sleepover

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Việc ngủ cùng qua đêm những cô gái Disney đã đi đến một kết thúc. Bây giờ nó ngủ, nhưng như với tất cả mọi thứ trong cuộc sống, cũng để vào trạng thái mơ màng trước khi phải nhận được cũng khá.