Disney Girls Go to Monster High 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đó là Halloween và Disney cô gái muốn nhìn tốt đáng sợ. Nơi nào đi?. Bởi vì không có chỗ là tốt hơn so với Monster High, nơi cô gái có thể thấy sự xuất hiện của họ thay đổi một cách đáng kể công chúa câu chuyện cổ tích ... đáng sợ sinh vật câu chuyện đáng sợ!. Hãy ác bên trong của bạn và tham gia vào cuộc tàn sát.