Disney Girls Gala Prep

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Elsa Ariel và hai cô gái Disney cao cấp đã được mời tham gia thời trang dạ tiệc. Là họ là ai, họ không thể giới thiệu bạn với quần áo vào chủ nhật. Họ sẽ cần một makeover kỹ lưỡng và tìm kiếm bình đẳng mãnh liệt của vật liệu phù hợp nhất giấu trong tủ quần áo của họ.