Disney Couple Of The Year

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Jasmine và Elsa sẽ cạnh tranh để xem ai là đối tác của năm ở trường trung học. Họ và bạn trai của họ Aladdin và Jack Frost phải vượt qua một số thử nghiệm, đầu tiên thiết kế một chiếc áo đẹp, sau đó lựa chọn trang phục của họ và cuối cùng trả lời một số câu hỏi.