Disney Cheerleaders

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Làm cho Disney Princesses Elsa và Anna của 'đông lạnh', Pocahontas và Bạch Tuyết trong một cheerleaders trường cao đẹp. Mở tủ và thay đổi kiểu tóc và quần áo của họ.