Disney Animal Dress-Up Party

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Công chúa Disney chán học đến nỗi họ quyết định trốn thoát bằng cách tổ chức một bữa tiệc hóa trang với chủ đề chung: động vật. Vì vậy, mỗi cô gái sẽ phải chạy đến tủ quần áo và chọn quần áo và hạt phù hợp với con vật mà họ đã quyết định đại diện cho họ.