Discover Petra

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thành phố Petra là một trong những địa điểm kiến ​​trúc quan trọng nhất trên thế giới. Hãy tưởng tượng những gì nó phải được nhập vào nó và tìm thấy rất nhiều kho báu tuyệt vời và di tích ấn tượng. Đó là những gì bạn có thể trải nghiệm với trò chơi giải trí này.