Discolors

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong trò chơi này, bạn sẽ phải điền vào các ô trống với màu tương ứng. Đôi khi để có được nó, bạn sẽ phải thực hiện kết hợp các màu sắc trước đó. Và tất cả đều có ít chuyển động nhất có thể.