Disco Jumper

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bóng nhảy này nhân đôi cuộc sống cho sàn nhảy và nền tảng. Trong thực tế, anh ấy thích vượt qua chúng nhảy từ một đến khác và tích lũy các ngôi sao trong khi tốt nhất của âm thanh disco-funky qua loa. Nhưng bạn sẽ phải cẩn thận bởi vì với rất nhiều điệu nhảy và suy niệm nó có thể rơi. Chú ý đến Bear Travolta.