Dirty Palace Cleaning

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Là một công chúa và sống trong cung điện có rất nhiều lợi thế ngọt ngào. Nhưng cũng bất lợi. Các cung điện là rất lớn, họ nhận được bẩn rất nhiều và bạn phải làm sạch chúng và sửa chữa chúng theo thời gian. Chắc chắn có một dịch vụ chuyên biệt trong những nhiệm vụ này, nhưng sau đó sẽ không có trò chơi và đó là về việc có một thời gian tốt.