Dinosaurs World Hidden Eggs 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hành xử như nhà khảo cổ học chuyên nghiệp nhất tìm kiếm trứng khủng long trong thời gian ngắn nhất có thể. Bạn sẽ tìm thấy chúng bằng cách sử dụng kính lúp và trượt nó một cách cẩn thận trên hình ảnh tuyệt vời của khủng long trong hành động.