Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Destructors trở thành khủng long. Những sinh vật thích đi trên sân khấu và đâm nó tất cả với cơn thịnh nộ. Ô tô, nhà cửa, xe tăng xăng. Bất kỳ cái cớ để tạo ra sự hỗn loạn và các vụ nổ không có kết thúc. Chọn khủng long và tàn phá mà bạn yêu thích. Chọn tùy chọn nhiều và cạnh tranh trong lĩnh vực tiêu diệt. pacogames