Dino Survival

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Ở nông thôn, và một công viên jurassic, bạn không có thể rất yên tĩnh. Bất cứ lúc nào một đám đáng sợ đã sẵn sàng để nuốt khủng long có thể xuất hiện. May mắn thay, bạn sẽ bị tính với vũ khí đó sẽ giúp đỡ rất nhiều để đẩy lùi các cuộc tấn công nhiều và khốc liệt.