Dino Steak

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Giúp khủng long bơm hơi này để đến lạm phát thịt và xẹp nhu cầu cơ thể của bạn. Đầu tiên là chân gà và sau đó là bít tết rất lớn. Nhưng hãy cẩn thận của các loại cây ăn thịt mà muốn ăn tất cả mọi thứ, kể cả khủng long.