Dino Squad Adventure

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Một phi đội gồm hai loài khủng long dũng cảm phải đi rừng để thu thập tất cả các đồng tiền vàng mà họ tìm kiếm, khắc phục những trở ngại và phải đối mặt với kẻ thù, với wit hoặc, nếu cần thiết, với đạn và bom.