Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Chạy tất cả các loại kích thước điên và phải đối mặt với những sinh vật kỳ lạ và hài hước không có thanh kiếm ít ảo tưởng.