Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Tin hay không, một cô gái người di chuyển qua các thế giới kỹ thuật số không có thể tìm trong bất kỳ cách nào, bạn nên biết thích hợp với bộ quần áo cho các Digimon không nhầm lẫn với các loại của mình và ăn nó. Nó sẽ không được tốt cho hình ảnh của bạn.