Dig It

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong trò chơi golf này, để quả bóng đi thẳng vào lỗ bạn không cần phải đánh nó. Không di chuyển các trang web lỗ. Đây là về việc đào trái đất và đưa quả bóng trượt qua các đường hầm bạn thực hiện, thẳng đến đích của bạn. Khi bạn trở nên tốt hơn, những trở ngại bạn sẽ tìm thấy sẽ lớn hơn và sẽ khiến trò chơi trở nên thú vị hơn nhiều.