Dig Dig Dig

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Giúp người thợ mỏ này lấy tất cả các khoáng chất mà anh ta có thể trong khi ngăn đá rơi vào anh ta. Càng vào sâu, bạn càng tìm thấy nhiều nguy hiểm và phần thưởng.