Dices 2048 3D

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Ghép hai khối của cùng một số để cộng chúng lại với nhau và tạo một khối có số lớn hơn. Bạn có thể bắn các khối không chỉ theo chiều ngang mà còn có thể xếp chồng chúng lên nhau. Và thách thức còn lớn hơn, đôi khi những viên đá mạnh mẽ xuất hiện cản đường bạn.