Diamond Hunter

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thợ săn kim cương không mệt mỏi này phải chạy qua mỏ từ nơi này đến nơi khác để nhặt kim cương để ném chúng vào toa xe. Với những khó khăn mà điều này đòi hỏi, chúng ta phải thêm một trận mưa đá liên tục sẽ làm cho trò chơi trở thành một trò tiêu khiển đòi hỏi thực sự. Đi trước và chứng minh bạn có thể!