Dexterity

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong trò chơi này, bạn là một quả bóng lơ lửng giữa một khoảng trống. Ở trên bạn bắt đầu đếm ngược. Khi nó đạt đến 0, các cấu trúc lớn khác nhau sẽ đi vào hình ảnh và bạn nên tránh bị đánh và phá hủy. Phần còn lại là nhanh, vì các cấu trúc di chuyển với tốc độ cao.