Design My Beach Pedicure

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Mùa hè là chỉ quanh góc, và những công chúa muốn nhìn chân mà là sự ghen tị của người tắm khác. Từ móng đến mắt cá chân. Tất cả mọi thứ nên nhìn tuyệt vời.