Desert Storm Racing

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tại các hộp rất đua và cạnh tranh với rất nhiều chiếc xe khác chiến thắng háo hức Ném trong bụi rất sa mạc. Tăng tốc độ xe của bạn và lá nhãn hiệu của mình trên cát.