Demolo

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn có một khối lập phương được hình thành bởi các khối nhỏ có màu sắc khác nhau. Và một thời gian giới hạn để tiêu diệt tất cả. Để làm điều này, bạn sẽ phải biến nó từ bên này sang bên kia. Nhưng hãy nhớ rằng trong mỗi lượt chơi, bạn chỉ có thể phá hủy ba quân cờ, vì vậy bạn sẽ phải suy nghĩ cẩn thận những quân cờ bạn chọn trước khi hết giờ và bạn thua trò chơi.