Deluxe Puzzle

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong trò chơi giải đố này, bạn có thể dành thời gian chết để giải một số câu đố theo định dạng cắt ảnh và sẵn sàng để được tính lại trong thời gian ngắn nhất có thể. Tất cả đều là cảnh quan đô thị đẹp. Chọn số lượng mảnh bạn muốn đối mặt. Để giải quyết chúng, bạn sẽ phải trượt chúng một cách chính xác.